Sezon 2018/2019

Kolejka 1 – 4-5 sierpnia
Prochowiczanka Prochowice Nysa Kłodzko
GKS Mirków/Długołęka Śląsk II Wrocław
Zjednoczeni Żarów Unia Bardo
Orzeł Prusice Bielawianka Bielawa
Sokół Marcinkowice Sokół Wielka Lipa
Górnik Wałbrzych Orzeł Ząbkowice Śląskie
Polonia-Stal Świdnica Piast Nowa Ruda
Polonia Trzebnica Piast Żerniki (Wrocław)

 

Kolejka 2 – 11-12 sierpnia
Nysa Kłodzko Piast Żerniki (Wrocław)
Piast Nowa Ruda Polonia Trzebnica
Orzeł Ząbkowice Śląskie Polonia-Stal Świdnica
Sokół Wielka Lipa Górnik Wałbrzych
Bielawianka Bielawa Sokół Marcinkowice
Unia Bardo Orzeł Prusice
Śląsk II Wrocław Zjednoczeni Żarów
Prochowiczanka Prochowice GKS Mirków/Długołęka

 

Kolejka 3 – 18-19 sierpnia
GKS Mirków/Długołęka Nysa Kłodzko
Zjednoczeni Żarów Prochowiczanka Prochowice
Orzeł Prusice Śląsk II Wrocław
Sokół Marcinkowice Unia Bardo
Górnik Wałbrzych Bielawianka Bielawa
Polonia-Stal Świdnica Sokół Wielka Lipa
Polonia Trzebnica Orzeł Ząbkowice Śląskie
Piast Żerniki (Wrocław) Piast Nowa Ruda

 

Kolejka 4 – 25-26 sierpnia
Nysa Kłodzko Piast Nowa Ruda
Orzeł Ząbkowice Śląskie Piast Żerniki (Wrocław)
Sokół Wielka Lipa Polonia Trzebnica
Bielawianka Bielawa Polonia-Stal Świdnica
Unia Bardo Górnik Wałbrzych
Śląsk II Wrocław Sokół Marcinkowice
Prochowiczanka Prochowice Orzeł Prusice
GKS Mirków/Długołęka Zjednoczeni Żarów

 

Kolejka 5 – 1-2 września
Zjednoczeni Żarów Nysa Kłodzko
Orzeł Prusice GKS Mirków/Długołęka
Sokół Marcinkowice Prochowiczanka Prochowice
Górnik Wałbrzych Śląsk II Wrocław
Polonia-Stal Świdnica Unia Bardo
Polonia Trzebnica Bielawianka Bielawa
Piast Żerniki (Wrocław) Sokół Wielka Lipa
Piast Nowa Ruda Orzeł Ząbkowice Śląskie

 

Kolejka 6 – 8-9 września
Nysa Kłodzko Orzeł Ząbkowice Śląskie
Sokół Wielka Lipa Piast Nowa Ruda
Bielawianka Bielawa Piast Żerniki (Wrocław)
Unia Bardo Polonia Trzebnica
Śląsk II Wrocław Polonia-Stal Świdnica
Prochowiczanka Prochowice Górnik Wałbrzych
GKS Mirków/Długołęka Sokół Marcinkowice
Zjednoczeni Żarów Orzeł Prusice

 

Kolejka 7 – 15-16 września
Orzeł Prusice Nysa Kłodzko
Sokół Marcinkowice Zjednoczeni Żarów
Górnik Wałbrzych GKS Mirków/Długołęka
Polonia-Stal Świdnica Prochowiczanka Prochowice
Polonia Trzebnica Śląsk II Wrocław
Piast Żerniki (Wrocław) Unia Bardo
Piast Nowa Ruda Bielawianka Bielawa
Orzeł Ząbkowice Śląskie Sokół Wielka Lipa

 

Kolejka 8 – 22-23 września
Nysa Kłodzko Sokół Wielka Lipa
Bielawianka Bielawa Orzeł Ząbkowice Śląskie
Unia Bardo Piast Nowa Ruda
Śląsk II Wrocław Piast Żerniki (Wrocław)
Prochowiczanka Prochowice Polonia Trzebnica
GKS Mirków/Długołęka Polonia-Stal Świdnica
Zjednoczeni Żarów Górnik Wałbrzych
Orzeł Prusice Sokół Marcinkowice

 

Kolejka 9 – 29-30 września
Sokół Marcinkowice Nysa Kłodzko
Górnik Wałbrzych Orzeł Prusice
Polonia-Stal Świdnica Zjednoczeni Żarów
Polonia Trzebnica GKS Mirków/Długołęka
Piast Żerniki (Wrocław) Prochowiczanka Prochowice
Piast Nowa Ruda Śląsk II Wrocław
Orzeł Ząbkowice Śląskie Unia Bardo
Sokół Wielka Lipa Bielawianka Bielawa

 

Kolejka 10 – 6-7 października
Nysa Kłodzko Bielawianka Bielawa
Unia Bardo Sokół Wielka Lipa
Śląsk II Wrocław Orzeł Ząbkowice Śląskie
Prochowiczanka Prochowice Piast Nowa Ruda
GKS Mirków/Długołęka Piast Żerniki (Wrocław)
Zjednoczeni Żarów Polonia Trzebnica
Orzeł Prusice Polonia-Stal Świdnica
Sokół Marcinkowice Górnik Wałbrzych

 

Kolejka 11 – 10 października
Górnik Wałbrzych Nysa Kłodzko
Polonia-Stal Świdnica Sokół Marcinkowice
Polonia Trzebnica Orzeł Prusice
Piast Żerniki (Wrocław) Zjednoczeni Żarów
Piast Nowa Ruda GKS Mirków/Długołęka
Orzeł Ząbkowice Śląskie Prochowiczanka Prochowice
Sokół Wielka Lipa Śląsk II Wrocław
Bielawianka Bielawa Unia Bardo

 

Kolejka 12 – 13-14 października
Nysa Kłodzko Unia Bardo
Śląsk II Wrocław Bielawianka Bielawa
Prochowiczanka Prochowice Sokół Wielka Lipa
GKS Mirków/Długołęka Orzeł Ząbkowice Śląskie
Zjednoczeni Żarów Piast Nowa Ruda
Orzeł Prusice Piast Żerniki (Wrocław)
Sokół Marcinkowice Polonia Trzebnica
Górnik Wałbrzych Polonia-Stal Świdnica

 

Kolejka 13 – 20-21 października
Polonia-Stal Świdnica Nysa Kłodzko
Polonia Trzebnica Górnik Wałbrzych
Piast Żerniki (Wrocław) Sokół Marcinkowice
Piast Nowa Ruda Orzeł Prusice
Orzeł Ząbkowice Śląskie Zjednoczeni Żarów
Sokół Wielka Lipa GKS Mirków/Długołęka
Bielawianka Bielawa Prochowiczanka Prochowice
Unia Bardo Śląsk II Wrocław

 

 Kolejka 14 – 24 października
Nysa Kłodzko Śląsk II Wrocław
Prochowiczanka Prochowice Unia Bardo
GKS Mirków/Długołęka Bielawianka Bielawa
Zjednoczeni Żarów Sokół Wielka Lipa
Orzeł Prusice Orzeł Ząbkowice Śląskie
Sokół Marcinkowice Piast Nowa Ruda
Górnik Wałbrzych Piast Żerniki (Wrocław)
Polonia-Stal Świdnica Polonia Trzebnica

 

Kolejka 15 – 3-4 listopada
Polonia Trzebnica Nysa Kłodzko
Piast Żerniki (Wrocław) Polonia-Stal Świdnica
Piast Nowa Ruda Górnik Wałbrzych
Orzeł Ząbkowice Śląskie Sokół Marcinkowice
Sokół Wielka Lipa Orzeł Prusice
Bielawianka Bielawa Zjednoczeni Żarów
Unia Bardo GKS Mirków/Długołęka
Śląsk II Wrocław Prochowiczanka Prochowice

 

Kolejka 16 – 10-11 listopada
Nysa Kłodzko Prochowiczanka Prochowice
Śląsk II Wrocław GKS Mirków/Długołęka
Unia Bardo Zjednoczeni Żarów
Bielawianka Bielawa Orzeł Prusice
Sokół Wielka Lipa Sokół Marcinkowice
Orzeł Ząbkowice Śląskie Górnik Wałbrzych
Piast Nowa Ruda Polonia-Stal Świdnica
Piast Żerniki (Wrocław) Polonia Trzebnica

 

Kolejka 17 – 17-18 listopada
Piast Żerniki (Wrocław) Nysa Kłodzko
Polonia Trzebnica Piast Nowa Ruda
Polonia-Stal Świdnica Orzeł Ząbkowice Śląskie
Górnik Wałbrzych Sokół Wielka Lipa
Sokół Marcinkowice Bielawianka Bielawa
Orzeł Prusice Unia Bardo
Zjednoczeni Żarów Śląsk II Wrocław
GKS Mirków/Długołęka Prochowiczanka Prochowice

 

Kolejka 18
Nysa Kłodzko GKS Mirków/Długołęka
Prochowiczanka Prochowice Zjednoczeni Żarów
Śląsk II Wrocław Orzeł Prusice
Unia Bardo Sokół Marcinkowice
Bielawianka Bielawa Górnik Wałbrzych
Sokół Wielka Lipa Polonia-Stal Świdnica
Orzeł Ząbkowice Śląskie Polonia Trzebnica
Piast Nowa Ruda Piast Żerniki (Wrocław)

 

Kolejka 19
Piast Nowa Ruda Nysa Kłodzko
Piast Żerniki (Wrocław) Orzeł Ząbkowice Śląskie
Polonia Trzebnica Sokół Wielka Lipa
Polonia-Stal Świdnica Bielawianka Bielawa
Górnik Wałbrzych Unia Bardo
Sokół Marcinkowice Śląsk II Wrocław
Orzeł Prusice Prochowiczanka Prochowice
Zjednoczeni Żarów GKS Mirków/Długołęka

 

Kolejka 20
Nysa Kłodzko Zjednoczeni Żarów
GKS Mirków/Długołęka Orzeł Prusice
Prochowiczanka Prochowice Sokół Marcinkowice
Śląsk II Wrocław Górnik Wałbrzych
Unia Bardo Polonia-Stal Świdnica
Bielawianka Bielawa Polonia Trzebnica
Sokół Wielka Lipa Piast Żerniki (Wrocław)
Orzeł Ząbkowice Śląskie Piast Nowa Ruda

 

Kolejka 21
Orzeł Ząbkowice Śląskie Nysa Kłodzko
Piast Nowa Ruda Sokół Wielka Lipa
Piast Żerniki (Wrocław) Bielawianka Bielawa
Polonia Trzebnica Unia Bardo
Polonia-Stal Świdnica Śląsk II Wrocław
Górnik Wałbrzych Prochowiczanka Prochowice
Sokół Marcinkowice GKS Mirków/Długołęka
Orzeł Prusice Zjednoczeni Żarów

 

Kolejka 22
Nysa Kłodzko Orzeł Prusice
Zjednoczeni Żarów Sokół Marcinkowice
GKS Mirków/Długołęka Górnik Wałbrzych
Prochowiczanka Prochowice Polonia-Stal Świdnica
Śląsk II Wrocław Polonia Trzebnica
Unia Bardo Piast Żerniki (Wrocław)
Bielawianka Bielawa Piast Nowa Ruda
Sokół Wielka Lipa Orzeł Ząbkowice Śląskie

 

Kolejka 23
Sokół Wielka Lipa Nysa Kłodzko
Orzeł Ząbkowice Śląskie Bielawianka Bielawa
Piast Nowa Ruda Unia Bardo
Piast Żerniki (Wrocław) Śląsk II Wrocław
Polonia Trzebnica Prochowiczanka Prochowice
Polonia-Stal Świdnica GKS Mirków/Długołęka
Górnik Wałbrzych Zjednoczeni Żarów
Sokół Marcinkowice Orzeł Prusice

 

Kolejka 24
Nysa Kłodzko Sokół Marcinkowice
Orzeł Prusice Górnik Wałbrzych
Zjednoczeni Żarów Polonia-Stal Świdnica
GKS Mirków/Długołęka Polonia Trzebnica
Prochowiczanka Prochowice Piast Żerniki (Wrocław)
Śląsk II Wrocław Piast Nowa Ruda
Unia Bardo Orzeł Ząbkowice Śląskie
Bielawianka Bielawa Sokół Wielka Lipa

 

Kolejka 25
Bielawianka Bielawa Nysa Kłodzko
Sokół Wielka Lipa Unia Bardo
Orzeł Ząbkowice Śląskie Śląsk II Wrocław
Piast Nowa Ruda Prochowiczanka Prochowice
Piast Żerniki (Wrocław) GKS Mirków/Długołęka
Polonia Trzebnica Zjednoczeni Żarów
Polonia-Stal Świdnica Orzeł Prusice
Górnik Wałbrzych Sokół Marcinkowice

 

Kolejka 26
Nysa Kłodzko Górnik Wałbrzych
Sokół Marcinkowice Polonia-Stal Świdnica
Orzeł Prusice Polonia Trzebnica
Zjednoczeni Żarów Piast Żerniki (Wrocław)
GKS Mirków/Długołęka Piast Nowa Ruda
Prochowiczanka Prochowice Orzeł Ząbkowice Śląskie
Śląsk II Wrocław Sokół Wielka Lipa
Unia Bardo Bielawianka Bielawa

 

Kolejka 27
Unia Bardo Nysa Kłodzko
Bielawianka Bielawa Śląsk II Wrocław
Sokół Wielka Lipa Prochowiczanka Prochowice
Orzeł Ząbkowice Śląskie GKS Mirków/Długołęka
Piast Nowa Ruda Zjednoczeni Żarów
Piast Żerniki (Wrocław) Orzeł Prusice
Polonia Trzebnica Sokół Marcinkowice
Polonia-Stal Świdnica Górnik Wałbrzych

 

Kolejka 28
Nysa Kłodzko Polonia-Stal Świdnica
Górnik Wałbrzych Polonia Trzebnica
Sokół Marcinkowice Piast Żerniki (Wrocław)
Orzeł Prusice Piast Nowa Ruda
Zjednoczeni Żarów Orzeł Ząbkowice Śląskie
GKS Mirków/Długołęka Sokół Wielka Lipa
Prochowiczanka Prochowice Bielawianka Bielawa
Śląsk II Wrocław Unia Bardo

 

Kolejka 29
Śląsk II Wrocław Nysa Kłodzko
Unia Bardo Prochowiczanka Prochowice
Bielawianka Bielawa GKS Mirków/Długołęka
Sokół Wielka Lipa Zjednoczeni Żarów
Orzeł Ząbkowice Śląskie Orzeł Prusice
Piast Nowa Ruda Sokół Marcinkowice
Piast Żerniki (Wrocław) Górnik Wałbrzych
Polonia Trzebnica Polonia-Stal Świdnica

 

Kolejka 30
Nysa Kłodzko Polonia Trzebnica
Polonia-Stal Świdnica Piast Żerniki (Wrocław)
Górnik Wałbrzych Piast Nowa Ruda
Sokół Marcinkowice Orzeł Ząbkowice Śląskie
Orzeł Prusice Sokół Wielka Lipa
Zjednoczeni Żarów Bielawianka Bielawa
GKS Mirków/Długołęka Unia Bardo
Prochowiczanka Prochowice Śląsk II Wrocław